Steun ons en help Nederland vooruit

Soms is samenwerking geboden met andere gemeenten, waterschappen of de metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Goede democratische controle op die verbanden is een voorwaarde, met een regelmatige evaluatie. Over publiek geld moeten politici altijd gedegen publieke verantwoording afleggen, ook over hun eigen belangen en declaraties. De gemeenteraad is het hoogste democratisch orgaan binnen de gemeente. In die arena moet de politiek besluiten nemen. D66 wil daarom dat wethouders veel vaker scenario┬┤s aan de gemeenteraad voorleggen, in plaats van eendimensionale, gesloten voorstellen. Met dat dualisme, zoals die manier genoemd wordt, wil D66 onverdroten doorgaan de komende vier jaar. D66 wil daarom ook geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar een akkoord op hoofdlijnen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018