Steun ons en help Nederland vooruit

Slim financieel beleid creëert uiteindelijk ruimte om te investeren en kansen te benutten

Verstandig investeren vandaag leidt tot lagere kosten later. Uw D66-stem is een stem voor financiële zekerheid. D66 kijkt graag waar de gemeente voorzieningen efficiënter en innovatiever kan uitvoeren en welke uitgaven soberder kunnen. Als de gemeente bijvoorbeeld het onderhoud aan rotondes ook kan betalen met de opbrengst van reclamebordjes op die rotonde, dan heeft die oplossing onze voorkeur.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018