Steun ons en help Nederland vooruit

Leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben kunnen rekenen op D66

Na de derde verjaardag kunnen ouders hun kinderen aanmelden. Passend onderwijs biedt de gemeente samen met buurgemeenten aan. Dat komt de kwaliteit ervan ten goede en zorgt ervoor dat zorgleerlingen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.

Geld voor een onderwijsassistent of remedial teacher leidt tot onderwijs op maat en kan de schoolresultaten aanzienlijk verbeteren. Scholieren voor wie Nederlands niet de moedertaal is, krijgen zo nodig extra begeleiding. De gemeente biedt samen met scholen vluchtelingen en statushouders onderwijs op maat en leert hen zo snel mogelijk Nederlands. Dat bespoedigt hun integratie in onze maatschappij. Aandachtswijken krijgen meer geld voor naschoolse activiteiten. D66 zet de huidige relatie met stichting Leergeld graag voort.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018