Steun ons en help Nederland vooruit

Leegstand in de wijk tast de leefbaarheid aan

Kundige architecten kunnen kantoren zonder gebruiker uitstekend ombouwen tot aantrekkelijke woningen. Ombouwen van bestaande panden is bovendien vaak duurzamer dan nieuwbouw en we ontzien zo het buitengebied. Deze aanpak vraagt wel om een gemeente die flexibel omgaat met de bestemming van bestaande panden. Woningcorporaties hebben als eigenaren van veel huurwoningen een grote rol. D66 acht corporaties medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid van buurten. D66 wil daarover duidelijke afspraken maken met woningcorporaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018