Steun ons en help Nederland vooruit

Een gemeentelijke subsidie is voor D66 in principe een tijdelijke ondersteuning van maatschappelijke initiatieven

Na de eerste, vaak onrendabele periode moet een initiatief op eigen benen kunnen staan. Als de gemeente een subsidie geeft, dan wil D66 daar meetbare resultaten aan koppelen. In tussentijdse evaluaties bekijkt de gemeente samen met de subsidieontvanger of de concrete doelen bereikt zijn. Dat voorkomt bodemloze putten, gebaseerd op alleen mooie verhalen. In een openbaar subsidieregister moet de gemeente deze resultaten inzichtelijk maken. Eens per twee jaar wil D66 een analyse ontvangen van de belangrijkste risico’s voor de kwaliteit van dienstverlening op de gemeentelijke kerntaken en kerndoelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018