Steun ons en help Nederland vooruit

De gemeente is marktpartij noch speculant, en schat risico’s vaak later en slechter in dan commerciële partijen

Dat heeft de gemeente de afgelopen jaren pijnlijk ervaren met aangekochte bouwgrond. D66 staat in principe voor zo min mogelijk grondposities. Grondbeleid draait voor D66 om het optimale gebruik van de ruimte binnen de gemeentegrenzen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018