Steun ons en help Nederland vooruit

D66 wil dat de gemeente grijze vlakken als parkeergarages, verkeersknooppunten 12 en schoolpleinen vergroent

Ook moet de gemeente investeren in bloemenvelden die de biodiversiteit versterken. Met woningcorporaties maakt de gemeente afspraken over versnelling van verduurzamings- en vergroeningsplannen en de afspraak dat corporaties die lid zijn van een vereniging van eigenaren (vve) de duurzame besluiten van de vve niet blokkeren. Als corporaties niet voldoende kunnen investeren, maakt de gemeente de afspraak dat huurders en buurtgenoten daken van corporaties mogen gebruiken voor zonnepanelen. De gemeente benut ook objecten als geluidschermen en sportaccommodaties om duurzame energie op te wekken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018