Steun ons en help Nederland vooruit

D66 omarmt plannen voor integrale kindcentra (IKC)

Dat zijn locaties waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, sport en cultuur samenkomen. Kinderen kunnen er vanaf hun geboorte tot de middelbare school terecht voor een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving. Deze centra moeten het gehele jaar open zijn, want alleen dan kunnen ouders werk en zorg combineren. D66 wil binnen de gemeente minstens drie van deze kindcentra realiseren: levendige ontwikkel- en ontmoetingsplekken in het hart van de wijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018