Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66: niet betalen voor het ophalen van grof vuil

College en raad (raadsbreed aangenomen motie) waren unaniem: betalen voor het ophalen van grof vuil past niet in de gemaakte afspraken. Het voorstel van Avalex is daarmee van de baan. D66 kreeg steun van zowel college als verschillende fracties voor haar pleidooi om zo snel mogelijk te beginnen met de brede discussie over afval anno nu: hoe bereiken we meer opbrengsten uit scheiding en hergebruik. Anders laten we andere Avalexgemeenten bepalen. Keuzes zijn vervolgens aan het nieuwe college.

D66 maakte zich opnieuw hard voor een groene Duivenvoordecorridor. 85% blijft groen. Op verzoek van D66 zegde de wethouder toe zich in te spannen om een zo groot mogelijk deel van de 85% publiek toegankelijk te maken.

D66 is blij dat winkelopeningstijden op zondag (dankzij D66 en Groen Links) voortaan lokaal bepaald kunnen worden. D66 is ook blij dat het college één lijn trekt: grote én kleine supermarkten mogen voortaan op zondag open. Een wens van D66 die in de commissie veel bijval kreeg. Het college houdt ruimte om bij overlast een ontheffing te weigeren of in te trekken. De wethouder heeft D66 beloofd dat hij deze vrijheid niet zal gebruiken om supermarkten in woongebieden bij voorbaat de mogelijkheid te ontzeggen om op zondag op open te zijn.

 

Gepubliceerd op 01-10-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018