Steun ons en help Nederland vooruit

De lokale afdeling

D66 afdeling Leidschendam-Voorburg wordt gevormd door een actieve gemeenteraadsfractie en een bestuur. Het bestuur ondersteunt de fractie met de algemene lijn van de politieke partij D66. Het bestuur heeft eveneens een taak bij de voorbereiding van de verkiezingen op alle niveaus en vindt het belangrijk de verbinding te leggen naar de leden van de afdeling (wonend in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk). Dit zijn er meer dan 280 (januari 2018).

Voor D66 Leidschendam-Voorburg is openbaar bestuur geen gewichtigdoenerij, maar met een aantal gelijkgestemden nadenken over alle aspecten van de samenleving. Aspecten die je niet of nauwelijks kende of waarover je je kennis met anderen kunt delen.

Alle bijeenkomsten van D66 zijn openbaar. Dat geldt voor de door de afdeling georganiseerde bijeenkomsten, maar ook voor de fractievergaderingen. De data van D66-bijeenkomsten vindt u in de Agenda. Leden hebben echt invloed, ze beslissen mee over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Onze afdeling kent een groot aantal actieve leden en een aantal commissies: de verkiezingscommissie, het campagneteam, de programmacommissie en de activiteitencommissie zijn daar voorbeelden van.

Gedurende het jaar organiseren wij ook diverse activiteiten. Denk aan diverse borrels, het D-Café en discussieavonden. Bovendien gaan we vaak gezamenlijk naar het landelijke congres. Ten minste 2 keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Je bent daar van harte welkom!

Als je vragen hebt of u wilt actief worden, neem dan contact op met het bestuur.

Het afdelingsreglement dat is vastgesteld tijdens de Algemene Afdelingsvergadering en ingegaan per 26 oktober 2016. Je vindt het reglement hier.

Laatst gewijzigd op 4 april 2018