Steun ons en help Nederland vooruit

Edwin Bastian

Algemeen bestuurslid (evenementen)

49 jaar

Voorburg

Mijn naam is Edwin Bastian, ik ben 47 jaar en afkomstig uit Maastricht, waar ik opgroeide en aan de Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid studeerde. Ik ben werkzaam als senior-consultant bij Significant, een advies- en onderzoeksbureau dat zich richt op het adviseren en projectmatig ondersteunen van instellingen binnen het Publiek Domein. Bij Significant fungeer ik deels als QA-manager en tevens begeleid ik voor klanten binnen het Publiek Domein Europese aanbestedingsprocedures.

Mijn vrije tijd besteed ik aan de sporten boksen en fitness, aan lezen – vakliteratuur en historische romans – en reizen. Wat het laatste betreft is het Caribisch gebied veruit favoriet. Verder heb ik een breed sociaal netwerk en ben ik altijd in voor gezelligheid en een prettige sfeer. Ik ben single, doch peetoom van 4 kids in de leeftijd van 5 tot 17. Sinds april 2011 ben ik woonachtig in het mooie Voorburg.

Sinds jaren ben ik reeds lid van D66, dus nadat ik in Voorburg kwam wonen heb ik al snel aansluiting gezocht bij de lokale afdeling van Leidschendam-Voorburg. Inmiddels heb ik mij onder meer gewijd aan de kascontrolecommissie, een werkgroep deregulering en heb ik onderdeel uitgemaakt van de verkiezingsprogrammacommissie waar ik mij met name gericht heb op de thema’s werk en inkomen en zorg.

Mijn binding met D66 vloeit voort uit verwantschap met het sociaal-liberalisme en aangezien ik het van groot belang vind de kernwaarden van D66 ook op lokaal niveau uit te dragen, stel ik mij graag beschikbaar als raadslid, uit oogpunt van een harmonieuze en duurzame samenleving binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Een gemeente die perspectief biedt aan alle inwoners, zodat zij zich kunnen ontplooien en in vrijheid kunnen handelen en denken.

Meer van Edwin Bastian