Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaat lijsttrekker Mahjoub Mathlouti

Mahjoub Mathlouti

Naan: Mathlouti, M.

Voornaam: Mahjoub

Geboortedatum en plaats: 23-04-1988 te Tunis

Email: mahjoub.mathlouti@gmail.com

Projectmanager bij Gemeente Den Haag

Raadslid / vicefractievoorzitter D66 gemeente Leidschendam–Voorburg sinds 2018

Fractiesecretaris (2016-2018)

Geen andere maatschappelijke functies

Voorkeur beleidsonderdelen: Werk & Inkomen, Economie, Onderwijs, Democratische vernieuwing, Sport

Staat op kandidatenlijst of is lid van een vertegenwoordigend lichaam: Ja, lid van de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg en staat op kandidatenlijst Tweede Kamer voor D66 op plek 36

Heeft nooit voor een andere partij een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld

Motivatie:

Graag stel ik mij kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 Leidschendam-Voorburg. U bent op zoek naar een gedreven politicus, die in staat is een hecht D66-team te leiden. Ik meen aan dat vereiste te voldoen. Met u als lid, en alle aanstaande kandidaten wil ik werken naar een topverkiezingsresultaat, en de gemeente waar ik al 30 jaar woon nog mooier maken!

Naast mijn maatschappelijke carrière bij de gemeente Den Haag ben ik sinds 2016 politiek actief bij onze lokale D66-afdeling. Eerst als fractiesecretaris, en sinds 2018 als gemeenteraadslid. Hier heb ik mij o.a. ingezet op het gebied van werkgelegenheid, en met extra aandacht voor de minder zelfredzame inwoners. Ook heb ik mij ingezet voor een zo goed mogelijk ondernemersklimaat, en – ondanks de beperkte rol van de gemeente – voor het beste onderwijs voor onze kinderen. Op het dossier democratische vernieuwing heb ik stappen gezet om politiek en burger dichter bij elkaar te brengen. Maar ik ben nog niet klaar.

Het gebrek aan betaalbare woningen voor starters en doorstromers, maar ook de bereikbaarheid in delen van onze gemeente zijn een probleem. Daarnaast kampt het sociaal domein met financiële tekorten en wachtlijsten, die al jaren drukken op de kwaliteit van hulp aan mensen die dat hard nodig hebben, én op onze gemeentefinanciën. De verwachting is dat we de komende jaren zowel de economische- als sociale gevolgen van de coronapandemie gaan voelen. Met ons D66-verhaal wil ik een topteam vormen om deze en andere problemen aan te pakken.

Vanuit de oppositierol heb ik als gemeenteraadslid met inhoudelijke argumenten, een constructieve houding, een kritische blik en de juiste toon in het debat veel voor elkaar gekregen. Met uw vertrouwen, en ons verkiezingsprogramma onder de arm wil ik met die manier van politiek bedrijven zo veel mogelijk kiezers overtuigen, en werken aan een progressief Leidschendam-Voorburg.

Laatst gewijzigd op 10 juni 2021