Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Ledenvergadering -D66 Leidschendam-Voorburg

Donderdag 15 oktober in Leidschendam-Voorburg

Graag nodigt het bestuur van D66 Leidschendam-Voorburg leden officieel en van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. Normaliter vindt deze twee keer per jaar plaats, maar door de corona-pandemie is het dit jaar een keer. ...

Graag nodigt het bestuur van D66 Leidschendam-Voorburg leden officieel en van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. Normaliter vindt deze twee keer per jaar plaats, maar door de corona-pandemie is het dit jaar een keer.

We willen  elkaar zo graag weer zien en ontmoeten. Praten over D66, de gemeente en dat wat beter kan en wat we beter zien gaan. Maar alleen als het veilig kan. Gezien de ontwikkelingen hebben we besloten dat de ALV volledig online zal plaatsvinden. We gaan dus voor de hoogste opkomst ooit!

Agenda

1.Opening

2.Notulen ALV 10 oktober 2019

Notulen ALV 11 april 2019

3.Mededelingen voorzitter

4.Financieel jaarverslag en begroting

5.Verslag vanuit de fractie

6.Preview preverkiezingsjaar Tweede Kamer maart 2021

Preview Gemeenteraadsverkiezing 2022

7.Politieke activiteiten

8.Rondvraag

 9. Sluiting

-Digitale borrel (BYO 😉
Aanmelden voor link zoom-vergadering via bestuur@d66leidschendam-voorburg.nl
De stukken voor de ALV
Notulen ALV april en oktober 2019 en (Financieel) jaarverslag volgen na aanmelding per mail.

15 oktober

20.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur)

Online. Bijwonen? Mail naar bestuur@d66leidschendam-voorburg.nl voor de gegevens (volgen weekend 11 oktober)