Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 mei 2021

Sneller reactie op je vergunningsaanvraag door D66

De gemeente gaat sneller reageren op een vergunningsaanvraag van inwoners. In plaats van de huidige 8 weken moet de gemeente binnen 6 weken een beslissing nemen. Mocht dat onverhoopt niet kunnen, dan mag de gemeente nog maximaal 4 weken extra de tijd nemen. Fractievoorzitter Jacco van Maldegem: “Een aanvraag duurt straks maximaal 10 in plaats van 16 weken. Dat is een forse verbetering in dienstverlening aan onze inwoners. En een goede verbetering, want de gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.”

De kortere beslistermijn geldt bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvragen voor een buurtfeest. Of verenigingen die een sporttoernooi willen organiseren. “Ook ondernemers profiteren van dit voorstel als ze een snackbar willen starten of hun openingstijden willen verruimen.”

Maar ook als kleine evenementen organiseert, heb je als inwoner baat bij dit D66-voorstel. “Denk aan inwoners die bijvoorbeeld een kinderjaarmarkt, of een braderie willen organiseren. En vrijwilligers die een monumentendag, een lampionoptocht en de jaarlijkse kaarsjesavond op poten willen zetten, ” aldus Van Maldegem.

D66 heeft een uitzondering opgenomen voor erg complexe vergunningsaanvragen. Of wanneer iemand een vergunning aangevraagd die verdacht wordt van criminele activiteiten.

Van Maldegem: “De burgemeester moet dan de hulp kunnen inroepen van andere partijen. Bijvoorbeeld van brandweer, politie of justitie. Om te achterhalen of alles veilig blijft in de gemeente en of de bedoelingen achter de aanvraag zuiver zijn.” In die gevallen houdt de gemeente in totaal maximaal 16 weken de tijd om te oordelen of de inwoner of het bedrijf de vergunning krijgt.

Van Maldegem kwam met dit voorstel toen de gemeenteraad in 2021 debatteerde over de algemene plaatselijke verordening (apv). “Het college vroeg destijds om dit voorstel een jaar uit te stellen, vanwege corona. Dat hebben we dus netjes gedaan,” aldus Van Maldegem. Uiteindelijk stemde de gehele gemeenteraad in met het voorstel van D66.