Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Charlotte Bos voorzitter geloofsbrievencommissie af

D66-raadslid Charlotte Bos heeft haar functie als voorzitter en lid van de geloofsbrievencommissie neergelegd. Dat is gebeurd in overleg met de fractievoorzitter en de voorzitter van het afdelingsbestuur van D66 Leidschendam-Voorburg

Charlotte was vergeten haar functie als voorzitter van de stichting Buitengedichten op te geven aan de griffie. Daarmee heeft zij geen enkele juridisch grens overschreden. ‘’Desondanks wil ik voorkomen dat deze nalatigheid van mij op wat voor wijze en op welk moment dan ook de gemeentepolitiek zou kunnen schaden.’’

De stichting Buitengedichten wil gevels in de gemeente Leidschendam-Voorburg verrijken met inspirerende dichtregels. “Het is prijzenswaardig dat raadsleden buiten hun rol als raadslid om zich ook nog inzetten voor een mooiere leefomgeving,” stelt D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem.

Hij vindt het daarom ook bijzonder pijnlijk dat collega Bos juist in die poging negatief in de media komt. “Charlotte heeft louter gehandeld met als doel de gemeente mooier te maken.”