Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2020

Duidelijkere, meetbare doelen in begroting

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg debatteert maandag 5 oktober over duidelijkere doelstellingen in de begroting. Op initiatief van de fractie van D66 welteverstaan. Het uiteindelijke doel is meer te bereiken met hetzelfde geld. “Met vage doelen weet je nooit of je je werk beter kunt doen,” aldus D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem.

Te vaak te vaag

De oorsprong van het debat is een D66-voorstel van vorig jaar november. Toen vroeg de gemeenteraad om objectieve en meetbare doelstellingen in de begroting. En als dat niet kan, dan moet je uitleggen waarom niet. “Te vaak lazen we dat het college ‘streeft naar’, ‘werkt aan’, ‘beleid opstelt’ of ‘stimuleert’. Dan krijg je nooit duidelijk of keuzes succesvol zijn geweest,” meent Van Maldegem.

Voorwaarde voor goed gesprek

Zo’n oproep past de gemeenteraad, legt Van Maldegem uit. “Raadsleden zetten de lijnen uit waarbinnen wethouders moeten werken. De raad moet kunnen controleren of wethouders hun werk goed doen.” Duidelijke en meetbare effecten die beleid moet bereiken, zijn een voorwaarde voor een goed gesprek over het werk dat het college aflevert, stelt Van Maldegem.

Niet alles is meetbaar

Soms geeft de gemeenteraad geld uit aan zaken die moeilijk te meten zijn. “Dan moeten we dat ook opschrijven. Zo lang dat maar voor iedereen duidelijk is.” Van Maldegem denkt dan bijvoorbeeld aan dingen als ‘een goed ondernemersklimaat’, ‘uitgifte van parkeerontheffingen’ of ‘voorbereiden op een grote brand’.

Subsidieregister

Dit voorstel past uitstekend bij het subsidieregister waartoe de gemeenteraad vorige maand besloot. Ook dat was een voorstel uit de koker van D66. “Het subsidieregister gaat duidelijk maken wie welke subsidie krijgt en waarom. En het geeft inzicht in de vraag of de subsidie effect heeft gehad,” aldus Van Maldegem, “met dit voorstel legt de gemeente zichzelf dezelfde verplichting op als aan subsidieontvangers.”

Transparantie

Voor D66 is doorzichtigheid van de macht erg belangrijk. Er moet een goede balans zitten tussen de uitvoerende macht (wethouders en burgemeester) en de wetgevende macht (de gemeenteraad). Ondoorzichtigheid door gebrek aan duidelijkheid verstoort die balans. Van Maldegem: “Objectieve en meetbare doelen in de begroting helpen bij die balans.”

Verkiezingsprogramma

Een van de fundamenten van onze rechtsstaat is dat de inwoners inzicht moeten hebben in waaraan hun belastinggeld uitgegeven wordt. Daarom zegt het D66-verkiezingsprogramma ook onomwonden dat politici altijd goed verantwoording moeten afleggen over publiek geld. “Daarom ben ik blij dat de gemeenteraad dit D66-voorstel maandag gaat bespreken.” Van Maldegem zegt op brede steun te rekenen in de gemeenteraad.

Thema

Financiën

Financiële feiten moet je goed meewegen in je beslissingen. Vrijwel elke politieke keuze heeft financiële gevolgen. Daar moeten politici zich altijd van bewust zijn. En iedere kiezer trouwens ook. De maatschappelijke effecten zijn doorslaggevend in onze keuzes. Een solide gemeentebegroting is daarbij een harde voorwaarde, want geld dat er niet is, kan een gemeente niet uitgeven. Structurele tegenvallers lost D66 structureel op.

Lees meer