Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 oktober 2020

D66 wil modern voorstel voor oud idee om A4 te verbreden

De Provinciale Staten sprak 30 september op verzoek van D66 over de verbreding van de A4 en de aanpassing van de N14. D66 wil dat de zorgen van onze inwoners een plek krijgen in de definitieve plannen. Onder bewoners en ondernemers leven namelijk talloze klachten. Bijvoorbeeld over de gevolgen van extra asfalt voor de luchtkwaliteit en het geluidsniveau. Maar ook voor de verkeersveiligheid en het effect op de bouw van nieuwe huizen.

Oud idee
Het plan voor de bredere A4 en het werk aan de N14 is al twaalf jaar oud. Zo´n oud plan past niet meer bij de huidige situatie in onze regio. Die conclusie leidt terecht tot veel zorgen, vindt D66. De aanpassingen van de N14 zijn gebaseerd op uitgangspunten van lang geleden. Het ontwerp houdt daardoor te weinig rekening met nieuwe eisen voor de luchtkwaliteit om ons heen.

Vieze lucht
Sterker nog, de plannen leiden tot ongezondere lucht die we dagelijks moeten inademen.  Het slim toepassen van nieuwe technieken (zogenoemde smart-mobility) en nieuwe doelen voor OV-mobiliteit en fiets komen niet of nauwelijks terug in de plannen. En D66 wil meer aandacht voor de verkeersveiligheid. Niet voor niets investeert de rijksoverheid daar in. Zorgen zijn er ook het te lage aantal extra woningen in de regio, waarmee in het ontwerp is gerekend.

Een weg die niemand blij maakt
Door al die verschillen vreest D66 dat er straks een weg ligt, waarvan onze inwoners niet gelukkig zullen worden. Dat geluid wil D66 meegeven aan de provinciale bestuur en dat het provinciaal bestuur daarover in gesprek gaat met de minister van Infrastructuur Van Nieuwenhuizen.

Geluidsschermen
Rijswijk en Leidschendam-Voorbrug willen geluidsschermen langs de bredere snelweg, geluiddempend asfalt, een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur en slimme routegeleiding. In Leidschendam-Voorburg heeft de gemeenteraad op initiatief van D66 unaniem laten weten achter deze eisen te staan. In Midden-Delfland zijn er ook zorgen over het extra geluid dat de bredere A4 gaat veroorzaken voor de stiltegebieden en de deels nieuwe wijken in de gemeente.