Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 september 2020

Proef met camera’s tegen afvaldump

Een tijdelijke mobiele camera om afvaldump in onze gemeente te bestrijden. Met dat vergaande voorstel heeft de fractie van D66 Leidschendam-Voorburg ingestemd. Eerdere zachtere maatregelen als extra ophaalrondes en perkjes rondom afvalbakken faalden. “Een duivels dilemma, maar de afvaldump vervuilt onze omgeving ernstig,” aldus fractievoorzitter Jacco van Maldegem.

D66 staat bekend als fel pleitbezorger van het recht op privacy van onze inwoners. Ongebreidelde installatie van camera’s in het openbare leven beperkt de privacy van onze inwoners. Daarom staat de fractie traditiegetrouw negatief tegen voorstellen om camera’s te plaatsen om de openbare orde te handhaven.

Van Maldegem: “Op de ochtend van de raadsvergadering had een onverlaat een afgedankt olievat in Voorburg-West gedumpt tegenover een kinderopvang en in de buurt van een school. Dat is asociaal, en is gevaarlijk voor onze leefomgeving en onze gezondheid.”

D66 is blij dat het gaat om een proef van een jaar, inclusief een aantal dummy camera’s. “Nadien kunnen we dus kritisch oordelen of de echte camera leidt tot minder zwerfafval,” aldus Van Maldegem. “Heeft de camera te weinig effect, dan slaat de balans door naar het recht op privacy. Dan verdwijnt wat D66 betreft de camera weer uit het straatbeeld.”

Thema

Veilig wonen

Bouwen om te bouwen is geen optie voor D66. De gemeente werkt alleen mee aan nieuwbouwprojecten wanneer die plannen een antwoord bieden op woningtekorten voor specifieke doelgroepen. Wij denken dan aan alleenstaanden, ouderen, statushouders, studenten of mensen met een handicap. En niet te vergeten: woningen in het middensegment. Daar zit het grote probleem; vanwege het tekort daar, stokt de doorstroming op de woningmarkt.
Veiligheid begint met respect voor elkaar en elkaars eigendommen. Buurtpreventieteams en buurtapps kunnen rekenen op de steun van D66. Maar waar respect ontbreekt en er echt iets aan de hand is, treedt de politie onbevooroordeeld op.

Lees meer