Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2020

College B&W neemt voorstel D66 meetbare doelen begroting 2021 over

B&W zullen bij de begroting 2021 met voorstellen komen om speerpunten in het beleid helderder te maken. Het gaat er daarbij om wat het stadsbestuur wil bereiken, en wel binnen welke periode. Door dit inzichtelijker te maken wordt B&W ook beter te controleren. Er blijkt immers ook hoe effectief het beleid is. De gemeenteraad kan zich op haar beurt gaan concentreren op de hoofdlijnen van beleid en zich minder bezig houden met details.

Het was een voorstel van D66 om B&W te bewegen tot ‘meetbare doelen’ te komen en die ook duidelijk aan te geven in beleidsstukken.

Bron: https://vlietnieuws.nl/2020/08/31/bw-gaan-speerpunten-bepalen/