Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

D66 wil woningsplitsing toetsen aan leefbaarheid

Er moet volgens D66 een goede balans gevonden worden in het noodzakelijke woningaanbod en het woongenot. De protesten van omwonenden naar aanleiding van de splitsing van een woning op de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg hebben dat nog eens geaccentueerd. Op voorstel van D66 zullen aanvragen voor het splitsen van woningen straks worden getoetst aan de leefbaarheid in een wijk. Dat heeft wethouder Rouwendal op toegezegd in de Commissie Omgeving van 24 juni. In de raadsvergadering van 7 juli wordt er beslist over een totaalverbod op woningsplitsing in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Een totaalverbod gaat voor de fractie van D66 echter te ver. ‘Aan de ene kant wil je wijken leefbaar houden, maar aan de andere kant wil je ook een gevarieerd woningaanbod en kansen voor iedereen op de woningmarkt, zeker in tijden van krapte’, vindt Wouter Jorissen, commissielid van D66. Hij vreest dat door een verbod op het splitsen van woningen bepaalde doelgroepen worden uitgesloten op de woningmarkt, juist nu er een groeiend tekort is aan woningen in de regio. ‘Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit. Veel mensen hebben nu keihard een woning nodig, maar de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Die extra woningen maken gewoon een groot verschil’, aldus Jorissen.

In de Commissie Omgeving heeft D66 dan ook voorgesteld om het splitsen van woningen onder voorwaarden mogelijk te laten blijven middels een leefbaarheidstoets. Jorissen: ‘De grootste bedreiging van woningsplitsing zit hem in de leefbaarheid, daar moeten we dus voor waken.’ Wethouder Rouwendal heeft toegezegd dat deze leefbaarheidstoets er zal komen. Tot deze toets er is, is het splitsen van woningen tijdelijk niet toegestaan.