Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Raad roept college op maatregelen fijnstof en geluid A4 te minderen

D66 heeft de raad verenigd met de oproep om de geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof vanaf de snelwegen om de gemeente verminderen. Aanleiding zijn de kabinetsplannen voor verbreding van de A4.

Concreet luidt het verzoek aan wethouder Van Eekelen om een zienswijze in te sturen op het ontwerptracébesluit dat Rijkswaterstaat heeft opgesteld. Daarin staan de uitgangspunten opgesomd voor de verbreding van de A4 rondom Leidschendam-Voorburg. Net als Houdt Vlietrand Groen! en de Vlietzoom Alliantie wil de raad dat bij die verbreding ook voldoende aandacht is voor de gezondheid en leefomgeving van omwonenden. “Investeren om de fijnstofoverlast te verminderen van de drukste snelweg van het land misstaan niet,” aldus Charlotte Bos, “we leven immers gemiddeld al 13 maanden korter door alle fijnstof in de lucht die we inademen.”

Uiteraard onderschrijft D66 dat de bereikbaarheid van de regio belangrijk is voor de banen en inkomens van veel inwoners. Bos: “Inwoners van bijvoorbeeld de Zeeheldenwijk en Park Leeuwenbergh hebben echter dagelijks last van de grote hoeveelheid decibellen. Niet voor niets mobiliseren Houdt Vlietrand Groen! en de Vlietzoom Alliantie zoveel mensen met hun werk.”

Die extra geluidsschermen of -wallen bieden ook uitkomst in de energietransitie van onze omgeving. Bos: “De raad ziet het liefst dat we ook direct zonnecellen kunnen plaatsen in de reeds geplande en eventuele extra geluidswallen en -schermen.” Aangezien het snelwegennetwerk rondom de gemeente bijna als randweg te beschouwen is, heeft de raad ook opgeroepen tot een lagere maximumsnelheid. Zodra de snelheidsnormen opnieuw onderwerp van discussie worden, moet het college direct met het kabinet in gesprek over verlaging van de maximumsnelheid op de A4 en A12. “Minder hard rijden betekent nu eenmaal minder geluid en minder fijnstof. Dus een gezondere leefomgeving,” aldus Bos.

De geplande verbreding van de A4 tot twee keer vijf rijstroken levert binnen Leidschendam-Voorburg problemen op. De (snel)wegen rondom en door onze gemeente leiden tot geluidsoverlast en uitstoot. Het RIVM constateerde al in 2015 dat stikstofoxide en fijnstof de levensverwachting van onze inwoners met gemiddeld 13 maanden verkort.