Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 juni 2020

Meer grip op garanties voor gemeenteraad

De gemeenteraad krijgt extra mogelijkheden om te oordelen over financiële garanties die de gemeente wil verstrekken. Dit D66-voorstel is aangenomen in de raadsvergadering van 9 juni. “De blanco cheque van 45 miljoen euro voor het college was ons te gortig,” aldus D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem.

Wethouder Rouwendal stelde namens het college voor dat de gemeente maximaal 45 miljoen euro aan subsidies zal verstrekken. Maar ook dat het college daar vrijelijk en dus zonder toestemming van de gemeenteraad keuzes in zou mogen maken. Van Maldegem: “Die grens van 45 miljoen euro is bijna een kwart van het jaarlijkse budget van de gemeente. Als het met zo’n bedrag misgaat, zit de gemeente direct in heel grote financiële problemen. Daar moet de gemeenteraad grip op kunnen houden.”

Het D66-voorstel zorgt ervoor dat de wethouder van Financiën zelf garanties tot 300.000 euro mag verstrekken. Mochten er organisaties bij de wethouder aankloppen voor grotere garanties, dan heeft de wethouder expliciet toestemming nodig van de gemeenteraad. “Dat past bij het recht van de gemeenteraad om te bepalen waar het belastinggeld naar toe gaat. En het college houdt speelruimte om kleine garanties snel te kunnen verstrekken,” aldus het D66-raadslid.

Een garantie is een voorwaardelijke verplichting; de gemeente zegt toe onder bepaalde voorwaarden de rekening te betalen van een andere partij. “Dat kan een sportvereniging zijn die de hypotheekaflossing voor de nieuwe kantine niet meer kan betalen,” legt Van Maldegem uit. In zo’n geval kost een garantie de gemeente daadwerkelijk geld.

Met een garantie kunnen maatschappelijke organisaties vaak tegen gunstigere voorwaarden leningen krijgen voor hun plannen. Dat is niet alleen voordelig voor de organisatie, maar ook voor de gemeente. Van Maldegem: “Minder kosten betekent ook dat organisaties met hetzelfde geld meer activiteiten draaiende kunnen houden. En minder subsidies nodig hebben.”