Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Doelen en succes subsidies met één muisklik in beeld

Voorstel D66 bezorgt meer openheid over uitgegeven belastinggeld

Eén plek waar iedereen kan zien wat er gebeurt met de ruim 14,5 miljoen euro subsidiegeld dat de gemeente jaarlijks uitkeert. Dat is de kern van het initiatiefvoorstel dat D66 vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Indiener en fractievoorzitter Jacco van Maldegem: “Het draait om transparantie over de vragen wie welk geld krijgt, waarom en met welke resultaten.”

Tot nu toe kunnen inwoners en andere geïnteresseerden op de website van de gemeente vinden welke instelling hoeveel subsidie krijgt, zonder dat altijd precies duidelijk wordt waarom. Het D66-voorstel voor een subsidieregister gaat meerdere stappen verder. “Met één druk op de knop moet je kunnen zien welke doel de gemeente beoogt met een subsidie en of die subsidie ook doel treft,” aldus D66-raadslid Jacco van Maldegem.

De komst van dit subsidieregister zorgt ervoor dat alle partijen meer tijd steken in de doelen van de subsidie. “Meer transparantie betekent heel vaak dat belastinggeld beter besteed wordt,” stelt Van Maldegem, “en meer transparantie zorgt voor een beter debat over de besteding van belastinggeld.”

Al in november 2018 omarmde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een oproep van Van Maldegem aan het college om een subsidieregister op te richten. De poging van het college – de subsidielijst 2020 – is niet wat de raad voor ogen had, meent Van Maldegem. “Het is iets uitgebreider dan in 2019, maar nog steeds mager en komt niet in de buurt van een subsidieregister zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag hanteert.”

“De subsidielijst van het college geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid waarom Sport en Welzijn dit jaar 1,6 miljoen euro subsidie krijgt. En zo zijn er meer voorbeelden van vage omschrijvingen,” legt Van Maldegem uit. “Dat betekent zeker niet dat de gemeente dat geld onterecht verstrekt; het betekent dat er veel ruimte is om beter uit te leggen wat de gemeente met al dat geld doet.”

Tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin de begroting 2020 werd behandeld, heeft Van Maldegem aangekondigd het heft in eigen handen te nemen en zelf een voorstel te schrijven dat wel tegemoetkomt aan de wens van de gemeenteraad. “De afgelopen tijd heb ik hulp gekregen van ambtenaren van het gemeentehuis. Er ligt nu een heel degelijk onderbouwd voorstel.”

Dit voorstel van D66 Leidschendam-Voorburg volgt de gebruikelijke weg voor een initiatiefvoorstel. De gemeenteraad heeft het voorstel ontvangen en agendeert het voor een van haar commissievergaderingen. Ondertussen krijgt het college van burgemeester en wethouders dertig dagen de tijd voor een inhoudelijke reactie op het voorstel. Meerdere fracties hebben inmiddels laten weten zich achter het D66-voorstel te kunnen scharen.

Zie voor de huidige subsidielijst die de gemeente Leidschendam-Voorburg gebruikt https://www.lv.nl/subsidielijst-2019

Zie voor het huidige subsidieregister dat van de gemeente Den Haag gebruikt https://subsidieregister.denhaag.nl/