Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 juni 2020

D66 teleurgesteld in zienswijze collegemaatregelen fijnstof en geluid A4

D66 is teleurgesteld in de zienswijze die het college onlangs heeft ingestuurd om de geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof vanaf de snelwegen om de gemeente verminderen. D66 had de raad verenigd in een oproep aan het college om deze zienswijze in te dienen bij Rijkswaterstaat. D66 raadslid Bos: ‘In de ingediende zienswijze vraagt het college echter vanaf de Star richting Burgerveen geluidschermen, terwijl in de motie Park Leeuwenbergh genoemd is.’

Het college stuurde een zienswijze in op de verbredingsplannen van de snelweg A4 (Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden – N14).  B&W vragen aandacht voor geluidwerende maatregelen ter hoogte van hectometerpaal 42.7 naar het noorden en willen dat de geluidwerende maatregelen in het project A4 Haaglanden – N14 aansluiten bij de geluidwerende maatregelen van A4 Burgerveen – N14.

D66 raadslid Charlotte Bos: ‘Dit betekent dus dat vanaf de Star richting Burgerveen geluidschermen gevraagd wordt. In de motie Geluidshinder en fijnstof verbreding A4 heeft de raad gevraagd om ook inwoners van Park Leeuwenbergh te beschermen tegen fijnstof en geluid.”
Daarom heeft Bos aan het college vragen gesteld. Kan het college aangeven waarom het college gekozen heeft in de zienswijze af te wijken van de overweging in vermelde motie en gekozen heeft voor geluidsschermen vanaf de Star richting Burgerveen en niet voor geluidswerende maatregelen ter hoogte van Park Leeuwenbergh? Of heeft het college in de zienswijze wellicht onbedoeld een fout gemaakt en bijvoorbeeld de verkeerde A4 hectometerpaal ’42,7’ in plaats van ‘48.2’ opgegeven? Als laatste wil Bos weten wat het college op korte termijn gaat doen om de genoemde overweging in de motie uit te voeren en de zienswijze aan te laten passen door geluidwerende maatregelen ter hoogte van Park Leeuwenbergh alsnog expliciet te vermelden in de zienswijze.