Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 juni 2020

Bewoners nauw betrokken bij energie omwenteling

Nog dit jaar wordt duidelijk in welke wijken B&W willen starten met de energie omwenteling. Op voorstel van D66 moet dan ook duidelijk zijn hoe de participatie van de inwoners in hun wijk wordt geregeld: wie, wanneer, waar en hoe wordt betrokken. Dat voorstel is unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 11 juni over de Lokale energiestrategie: een stuk over de manier waarop de gemeente energie omwenteling weg van fossiele brandstoffen, vorm gaat geven.

D66-raadslid Charlotte Bos diende dit voorstel in ‘omdat bewoners in de energietransitie altijd op de eerste plek moeten komen. Verduurzamen zonder draagvlak is als autorijden zonder stuur. Je komt niet op je bestemming aan, vrees ik.’

De strategie van het college om aan voldoende hernieuwbare energie te komen in Leidschendam-Voorburg rust vooral op de komst van 4 grote windturbines, een stuk hoger dan de Euromast. D66 sluit windenergie niet op voorhand uit mits er een ‘bewezen’ maatschappelijk draagvlak en maximaal eigenaarschap van inwoners. Er mogen échter in de gemeente geen windturbines komen, zo besliste de raad op voorstel van VVD en GBLV. VVD-wethouder Astrid van Eekelen (energie) had het aannemen van het voorstel overigens ontraden.

‘Hiermee valt de bodem uit de strategie van de gemeente’ volgens Bos. Bos stelde voor het tekort aan energie dat ontstaat zonder windturbines, opgevangen moet worden door energiebronnen buiten de gemeentegrens. Dit D66-voorstel werd eveneens breed gesteund. Daarom steunde D66 ‘onderzoek naar creatieve manieren van energie-opwekking waarbij ook windturbines zitten mits die buiten de gemeente staan, op voorstel GBLV en VVD.

Bos: ‘Hoe helpen wij inwoners om hun woning te verduurzamen? Inzicht in kosten en baten van de uitvoering geeft de Lokale energiestrategie niet. Linksom of rechtsom, de verduurzaming gaat iedereen geld kosten. Dat weten we en dat kan niet anders.’ Wethouder Van Eekelen kondigde aan bij de begroting 2021 met voorstellen te komen om de energie omwenteling te financieren. Daartoe worden vele miljoenen vrijgemaakt uit de 140 miljoen euro die de gemeente kreeg uit de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco. Op de vraag van Bos hoeveel geld dan wel, wilde Van Eekelen geen antwoord geven.

De wethouder gaf aan bestaande subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen die inwoners kunnen nemen, te willen doorzetten in de komende jaren en daar ook meer geld voor te willen uittrekken. Bos: ‘Lang niet alle inwoners kunnen isolatiemaatregelen van hun huis heel gemakkelijk zelf voorfinancieren. D66 is hier niet voor omdat die subsidiepot dit voorjaar in 3 weken leeg was, vele verduurzamers achter het net visten en gefrustreerd achterbleven. Hetzelfde deed zich overigens voor in 2018 en 2019.‘ D66 meent dat onze bewoners beter geholpen zijn om de Eneco-gelden te gebruiken voor (gemakkelijke en goedkope) leningen aan inwoners en instellingen. Investeren in verduurzaming van eigen huis verdient zich zelf terug en is een goede investering.

Zie ook Raad roept college op maatregelen fijnstof en geluid A4 te minderen