Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 maart 2020

D66 vraagt debat aan over invloed ontwikkelingen Binckhorst op inwoners Voorburg

De komst van een nieuw erotisch centrum, de verhoging van de pijp van de asfaltcentrale, het strenge parkeerbeleid, energie uit de bodem, hoge woontorens aan de Maanweg. Dit is nog maar een greep uit de Haagse plannen voor de nieuwe woonwijk de Binckhorst op de rand van de gemeentegrens. Gemeenteraadslid-D66 Leidschendam-Voorburg Charlotte Bos: ‘De bouwplannen hebben grote impact. D66 is bezorgd voor de kwaliteit van leven en wonen van duizenden inwoners van Leidschendam-Voorburg.’ Bos wil van het college weten of ze zelf het gevoel hebben invloed te hebben of op zijn minst de ruimte te pakken mee te denken met wat er gebeurt op de Binckhorst.

De D66-fractie heeft al ruim een jaar meerdere keren aandacht gevraagd bij het college van Leidschendam-Voorburg. Vragen over luchtkwaliteit, parkeren, gebrek aan ruimte voor een tram, gebrek aan voorzieningen zoals scholen, over mogelijke bevingen door bodemenergie. En keer op keer worden bewoners en de raadsleden verrast door berichten in de media over nieuwe ontwikkelingen op de gemeentegrens met Den Haag.

Bos: ’Als het college het niet weet, hoe moet de raad het dan weten en hoe moeten de inwoners het dan weten?’ Zij noemt een paar voorbeelden van tegenstrijdige antwoorden van het college.

Hoe kan het dat wethouder Rouwendal op 12 februari 2020 in antwoord op vragen van CDA zegt te weten dat Den Haag een keuze maakt voor OV-verbindingen in de Binckhorst en wethouder Bouw twee dagen later aan D66 meldt dat het college geen totaalbeeld van OV-verbindingen heeft?

Hoe kan het dat wethouder Rouwendal zegt in datzelfde antwoord aan CDA op 12 februari 2020 het college voornemens is om afspraken te maken met Den Haag over alles wat Leidschendam-Voorburg raakt en wethouder Bouw twee dagen later ijskoud zegt in reactie op D66 vragen dat er geen recent contact is geweest met Den Haag over de scholenbouw. En hoe kan het dat wethouder Van Eekelen zichzelf binnen 18 dagen tegenspreekt over de bodemenergie in de Binckhorst in antwoord op van vragen van GBLV en D66.

Bos: “Hoe vallen deze tegenstrijdigheden te rijmen met dat Den Haag in de recente nieuwsbrief Binkhorst in Beweging schrijft dat ’communicatie en participatie met … buurgemeenten essentieel is’ en er ‘met regelmaat overleggen zijn op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau’.

In de komende Raadsvergadering wil Bos daarom weten of het college zelf wel het gevoel heeft invloed te hebben of op zijn minst de ruimte te pakken om mee te denken met wat er gebeurt op de Binckhorst en opkomt voor de kwaliteit van wonen en leven van de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

 

D66: Gemeenteraadsdebat over Binckhorst