Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 januari 2020

D66 wil spelregels voor uitgeven Eneco-geld

Als het aan de D66-fractie ligt, besluit de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in februari eerst over een set spelregels voordat de politiek plannen maakt waaraan de Eneco-opbrengst besteed kan worden. Daarom heeft D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem een initiatiefvoorstel met die strekking ingediend. “De urgentie zit ‘m niet in zo snel mogelijk geld uitgeven, maar in verstandig omgaan met die zilvervloot. Dan profiteren inwoners niet alleen nu, maar ook in de toekomst van de Eneco-verkoop.”

D66 stelt voor het Eneco-geld vooral te gebruiken voor investeringen die de gemeente geld opleveren. Van Maldegem: “Zo voorkomen we een groot financieel gat.” Met de verkoop van het Eneco-aandelenpakket ontvangt Leidschendam-Voorburg in 2020 weliswaar zo’n 141 miljoen euro van de Japanse kopers, maar daar staat tegenover dat er ieder jaar 2 miljoen euro minder binnenkomt bij de gemeente. “Het dividend dat Eneco zijn aandeelhouders jaarlijks uitkeerde, valt immers ook weg,” legt Van Maldegem uit.

“Bijna alle fracties spelen nu al voor Sinterklaas,” ziet Van Maldegem, “De VVD en het CDA willen met het Eneco-geld voor miljoenen een extra brug aanleggen over de Vliet.” Eerder opperde Gemeentebelangen het idee ieder gezin in de gemeente 1.600 euro te geven.

Van Maldegem: “Natuurlijk heeft ook D66 ideeën om met Eneco-geld de gemeente te verbeteren. Maar eerst willen we dat we samen goede spelregels verzinnen. Dat voorkomt allerlei overhaaste ideeën of compromissen die van weinig waarde zijn voor de inwoners, terwijl de gemeentelijke spaarpot wel leegloopt.”

Gemeenten zijn verplicht hun spaargeld te stallen bij de rijksoverheid. Daarover ontvangen gemeenten momenteel exact 0 procent rente. “Precies daarom stelt D66 voor dat de gemeente een fonds kan starten dat initiatieven financiert binnen de gemeente tegen relatief lage, maar positieve rentes.” Van Maldegem geeft leningen voor zonnepanelen, huisisolatie, of voor groene mobiliteitsoplossingen als voorbeeld.

“Onze inwoners hebben ongetwijfeld ook vernieuwende ideeën, en mogelijk veel betere dan de raad zelf kan verzinnen,” denkt Van Maldegem. Daarom wil de D66-fractie dat een gemeentelijk fonds openstaat voor alle inwoners, ondernemers en organisaties. “D66 neemt burgerparticipatie serieus. Goede ideeën kunnen wat ons betreft rekenen op aantrekkelijke financiële voorwaarden.”

D66 stelt zich binnen Leidschendam-Voorburg al jaren op als een fractie die de gemeente financieel op het rechte pad houdt, namens en in het belang van de kiezer. “Nu verstandig omgaan met de gemeentelijke schatkist, zorgt voor lagere kosten later,” aldus D66-frontman Van Maldegem. “Want ook alle toekomstige politieke keuzes zullen financiële gevolgen hebben. Ruimte voor die toekomstige keuzes kunnen we vandaag veiligstellen.”