Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 december 2019

Raadsflits: Wilt u hogere belastingen en een groot tekort? Nee toch!

De gemeentelijke belastingen gaan stijgen met 8,5 procent. Dat is vast een stuk hoger dan uw loonstijging. Meer rioolheffing, meer hondenbelasting, meer afvalstoffenheffing en een zonnepanelenbelasting. Toch presenteren VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie/SGP een begroting met € 13 miljoen tekort de komende vier jaar. De wethouders geven 12.500 euro meer uit dan er binnenkomt, iedere dag opnieuw.

De D66-tegenbegroting kent een structureel overschot voor alle jaren, zonder u op te zadelen met die bizarre belastingverhogingen. Het kan dus zo anders, het kan dus veel beter! Deze coalitie verkoopt Eneco uit armoede. Anders zakt onze gemeente af tot het rijtje ‘financieel ongezonde gemeenten’. Dat is niet wat D66 wil. Dat is niet wat u wilt. Want vroeg of laat krijgt u anders de rekening.

D66 heeft binnen de begroting extra geld weten te regelen voor de lokale rekenkamer. “Kritische adviezen zijn niet altijd leuk voor college en coalitie,” aldus D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem, “maar ze houden de gemeente scherp en maken het beter.” De raad ging ook akkoord met D66-voorstellen om begrotingsdoelen te verduidelijken en met een onderzoek naar hoe we de gemeente groener maken.

Wilt u uw goede ideeën met ons delen? Stuur een mail naar fractie@d66leidschendam-voorburg.nl