Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 december 2019

Geld voor onderzoek naar groen

De D66-fractie vindt groen in onze gemeente erg belangrijk. Rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tonen een direct positief verband aan tussen aanwezigheid van groen in de stad en fysieke en geestelijke gezondheid. Interventies voor meer en beter stedelijk groen levert volgens de WHO altijd en voor iedereen positieve sociale, fysieke en geestelijke verbeteringen op. Het meeste effect wordt behaald als er een participatie-element in zit.

Een jaar geleden vroeg D66 samen met GBLV, GL en CDA aan het college om in kaart te brengen in welke wijken relatief weinig groen is en om een overzicht te geven waar het geplande extra groen dit jaar zou worden gerealiseerd. Wethouder Nadine Stemerdink had echter de motie van de gemeenteraad in eerste instantie niet uitgevoerd omdat de wethouder de gemeenteraad de motie had ontraden.

De wethouder antwoordde de Raad een jaar later dat er geen ambtenaren noch geld beschikbaar was voor het uitvoeren van de motie. Wel had ze een extern bureau om een kosteninschatting gevraagd, de kosten zijn minimaal 25.000 ex btw.

D66 vindt het ook veel geld. We kunnen immers een euro maar een keer uitgeven. Maar het lukraak aanplanten van groen en bomen betekent niet automatisch een betere kwaliteit van wonen. Het onderzoek legt goed uit dat de ene boom effectiever is in CO2-opslag en afvang van fijnstof en water dan een andere boom.

D66 interpreteert dit externe onderzoek als een 0-meting met een afwegingskader die de komende jaren helpt bij de juiste keuze van groen en bomen. Daarom heeft D66 samen met PvdA, GL en GBLV een amendement op de begroting ingediendom geld vrij te maken voor dit onderzoek naar groen in onze gemeente en daarbij rekening te houden met de belangrijke rol van participatie van burgers.

En met succes: het onderzoek gaat in 2020 van start.