Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 november 2019

Raadsbegroting 2020-2023. Een tegenvaller in drie aktes.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg boog zich op 12 november over de begroting voor 2020 tot en met 2023. D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem heeft in het debat gehamerd op het feit dat het college meer blijft uitgeven dan er binnenkomt, ondanks forse belastingverhogingen en dat het college weinig van zijn groene beloftes nakomt. Ten slotte heeft de D66-voorman voorgesteld de begroting toegankelijker te maken en meer geld vrij te maken voor de lokale rekenkamercommissie. Lees hier de hele D66-inbreng in het debat. Fractie-voorzitter Jacco van Maldegem voert het woord. Ook terug te zien en horen via de website van Leidschendam-Voorburg. 

Thema

Financiën

Financiële feiten moet je goed meewegen in je beslissingen. Vrijwel elke politieke keuze heeft financiële gevolgen. Daar moeten politici zich altijd van bewust zijn. En iedere kiezer trouwens ook. De maatschappelijke effecten zijn doorslaggevend in onze keuzes. Een solide gemeentebegroting is daarbij een harde voorwaarde, want geld dat er niet is, kan een gemeente niet uitgeven. Structurele tegenvallers lost D66 structureel op.

Lees meer