Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 augustus 2019

D66: Komt er water uit de brandkraan?

“Als er hier een grote brand uitbreekt, kan de brandweer dan nog wel goed blussen?” vraagt D66 zich af. “Bij een grote brand zal de brandweer de slangen aansluiten op de brandkranen in de omgeving van de brand.

Overwoekerde brandkranen in Leidschendam-Zuid Brandkraan in de struikenBrandkranen zijn overal in de gemeente te vinden en moeten goed worden onderhouden en dus ook regelmatig gekeurd”: aldus Peter van Dolen, D66-gemeenteraadslid in Leidschendam-Voorburg.

“Keuring die de brandweer niet meer doet maar het waterleidingbedrijf Dunea. Ik ben lid van een buurtpreventieteam van de wijk en ons viel op dat veel putdeksels van de kranen zijn overwoekerd, dichtgeslibd en de locatie niet goed is aangegeven. Kortom achterstallig onderhoud met mogelijk gevaarlijke gevolgen! Gemiddeld 50% van de kranen in het gebied van het buurtpreventieteam Leidschendam-Zuid is niet goed. Ik durf dit gerust door te trekken naar de gehele gemeente. Hierdoor bestaat er een potentieel gevaarlijke situatie. Er zal maar brand uitbreken en de brandweer kan onvoldoende snel de slangen aansluiten”.

D66 wil daarom van het college weten wat ze gaat doen om snel inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of het deksel van de kraan snel en goed te openen is, maar ook om te controleren of het systeem eronder nog wel functioneert. “Is de kraan ook open te draaien en komt er water uit?” aldus Van Dolen. “Simpele vragen, maar het zal niet de eerste keer zijn dat er van uit wordt gegaan dat het werkt, maar dat dit dus niet het geval is. En dat moeten we voorkomen”.

D66 stelt dan ook de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het feit dat het overgrote deel van de brandkranen last heeft van achterstallig onderhoud. Dat putdeksels zijn dichtgeslibd of overwoekerd. Dat gevelbordjes onleesbaar zijn of gewoon er niet zijn. Dat attenderingspaaltjes ontbreken of kapot zijn etc.?
  2. Deelt het college de mening dat dit een ongewenste en potentieel gevaarlijke situatie is? Zo niet, waarom vindt het college dat dan niet het geval?
  3. Kan het college aangeven hoe de aansprakelijkheid is geregeld als een kraan die zou moeten functioneren, onvoldoende bereikbaar is/functioneert waardoor de brand onevenredig veel groter wordt of dat er slachtoffers vallen?
  4. Kan het college aangeven wat Dunea, die verantwoordelijk is geworden voor het onderhoud, op jaarbasis als vergoeding krijgt?
  5. Is het college ook van mening dat we kunnen stellen dat dit achterstallig onderhoud wijst op onvoldoende controle van de zijde van Dunea. Zo niet: waarom niet?
  6. Zo ja: kan het college aangeven wat ze gaat doen om op korte termijn een helder inzicht te krijgen in de staat van de brandkranen en de problemen aan te pakken?
  7. Op dit moment is aan het buurtpreventieteam Leidschendam- Zuid, dat zo alert was om dit te constateren, gevraagd om in de eigen wijk een overzicht te maken van de knelpunten. Bent u met D66 van mening dat dit een oneigenlijke taak en verantwoordelijkheid is voor een Buurtpreventieteam juist omdat dit een taak is van de private organisatie Dunea?

Hopelijk wordt de ernst van deze vragen op waarde geschat en volgt snel een duidelijk antwoord.

Brandkraan

 

Contact met D66?

fractie@d66leidschendam-voorburg.nl

@DD66LdamVburg

Thema

Veilig wonen

Bouwen om te bouwen is geen optie voor D66. De gemeente werkt alleen mee aan nieuwbouwprojecten wanneer die plannen een antwoord bieden op woningtekorten voor specifieke doelgroepen. Wij denken dan aan alleenstaanden, ouderen, statushouders, studenten of mensen met een handicap. En niet te vergeten: woningen in het middensegment. Daar zit het grote probleem; vanwege het tekort daar, stokt de doorstroming op de woningmarkt.
Veiligheid begint met respect voor elkaar en elkaars eigendommen. Buurtpreventieteams en buurtapps kunnen rekenen op de steun van D66. Maar waar respect ontbreekt en er echt iets aan de hand is, treedt de politie onbevooroordeeld op.

Lees meer