Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 februari 2019

Wel schuldig, geen straf

Vorige week deed de rechter uitspraak in een langlopende zaak tegen ons voormalig gemeenteraadslid Harry Blanke. In 2015 werd aangifte tegen Harry gedaan omdat hij een onderzoeksrapport een paar dagen voor de publicatie aan een ambtenaar had gestuurd voor een laatste check. Dat was tegen de afspraken. De rechter legde geen straf op omdat Harry het rapport met goede bedoelingen stuurde en omdat ze vond dat Harry door alle commotie al meer dan genoeg is gestraft.

Enquêtecommissie Duivenvoorde-corridor
Toen de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2014 ineens een onverwacht miljoenenverlies op bouwproject Duivenvoorde-Corridor moest nemen, besloot de gemeenteraad dat een enquêtecommissie tot op de bodem moest uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Harry Blanke werd als een van de commissieleden benoemd. Enkele dagen voordat de commissie haar eindrapport publiceerde, e-mailde Harry een laatste conceptversie aan een gemeenteambtenaar die bij de enquête was betrokken. Om te checken of alle feiten in het rapport klopten. Dat was goed bedoeld, maar tegen de strikte geheimhoudings-afspraken van de enquêtecommissie.
De zaak werd politiek gevoelig omdat de ambtenaar het document niet checkte, maar op een usb-stick aan toenmalig wethouder Rozenberg gaf. Die opende het document voordat hij het meldde aan de burgemeester. De ambtenaar werd ontslagen, wethouder Rozenberg mocht na een verhit raadsdebat aanblijven en tegen Harry werd aangifte gedaan voor lekken van het rapport.

De scherpe aanbevelingen in het rapport om grote verliezen bij bouwprojecten voortaan te voorkomen kregen veel minder aandacht.
Harry bekende meteen aan de raad en inwoners van Leidschendam-Voorburg dat hij het document had verstuurd, dat dit erg dom van hem was en dat hij er oprecht spijt van had.
Meer dan drie jaar later is nu ook de formele juridische procedure afgerond.

Morele overwinning
Dat had al veel eerder gekund als Harry een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie had geaccepteerd. “Dat wilde ik per se niet” zegt Harry nu. “Ik wilde heel graag in een openbare zaak aan de rechter kunnen uitleggen wat ik dacht toen ik het stuk verstuurde. Dat ik Leidschendam-Voorburg alleen maar wilde dienen door een foutloos rapport af te leveren. Zonder enig voordeel voor mijzelf.”
“Dat het achteraf hartstikke stom en tegen de regels was zie ik al lang in. Dat ik schuldig ben is dus geen verrassing. Dat de rechter niet aan mijn goede bedoelingen twijfelt en een straf daarom ongepast vindt, voelt voor mij als een morele overwinning. Daarmee kan ik dit nare hoofdstuk nu eindelijk afsluiten.”
Ook D66 Leidschendam-Voorburg is tevreden over de afloop. “Onze raadsleden moeten zich altijd aan alle regels houden. Daarom heeft de toenmalige fractie Harry destijds ook drie maanden geschorst. Dat was een hele zware straf. Maar we hebben ook altijd Harry’s goede motieven vertrouwd”, zegt voorzitter Stefan van de Griendt. “We zijn blij dat de rechter nu bevestigt dat wij dat goed hebben ingeschat.”

Lokaal fake news
Over de suggestie van een lokale website dat D66 alle verwijzingen naar Harry op leidschendamvoorburg.d66.nl opzettelijk zou hebben verwijderd moet Stefan glimlachen. “Laten we zeggen dat het fake-nieuws nu blijkbaar ook Leidschendam-Voorburg heeft bereikt. Zo gaan we in D66 natuurlijk niet met elkaar om. Harry’s uitspraken staan nog gewoon op onze site en hij blijft een gewaardeerd lid van onze partij en van onze afdeling.”