Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 oktober 2018

De coalitie danst op vulkaan vol financiële valkuilen

“Er is geen financieel plan-B,” antwoordde de wethouder op vragen van D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem over de begroting voor 2019. Als Leidschendam-Voorburg de aandelen in energiebedrijf Eneco niet kan verkopen dreigen dus grote financiële problemen. De gemeente is dan niet langer financieel gezond naar het oordeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deels ligt de oorzaak bij de rijksoverheid. Want gemeenten krijgen te weinig geld om de zo belangrijke jeugdzorg, de bijstand en de langdurige zorg te kunnen betalen. Maar de huidige coalitie geeft zelf ook te veel geld uit. Deze coalitie kiest voor miljoenen euro’s extra uitgaven aan feestjes, de vuilophaal en het eigen salaris. Alleen al in 2019 voor 1.400.000 euro, tegen slechts 15.000 euro aan bezuinigingen. Dat heet potverteren volgens D66.

D66 vindt bovendien dat deze coalitie onverstandige keuzes maakt. Ze doet weinig aan een groenere wereld, laat het Veur Theater in onzekerheid over zijn toekomst, verhoogt de hondenbelasting, bouwt de verkeerde woningen, maakt parkeren voor gehandicapten duurder, en wil nog steeds een brug bouwen terwijl het geld op is. Deze coalitie neemt een greep uit de zorgvuldig opgebouwde spaarpot en dat is niet per se toekomstbestendig.

Thema

Financiën

Financiële feiten moet je goed meewegen in je beslissingen. Vrijwel elke politieke keuze heeft financiële gevolgen. Daar moeten politici zich altijd van bewust zijn. En iedere kiezer trouwens ook. De maatschappelijke effecten zijn doorslaggevend in onze keuzes. Een solide gemeentebegroting is daarbij een harde voorwaarde, want geld dat er niet is, kan een gemeente niet uitgeven. Structurele tegenvallers lost D66 structureel op.

Lees meer