Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

Tijd voor nieuwe ambities en hogere doelen

Het is een ijzeren wet in de politiek: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek steeds nadrukkelijker buiten het Binnenhof en steeds meer binnen de gemeentegrenzen. Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar de gemeente Leidschendam-Voorburg voor staat. Zorgen we voor voldoende, moderne en gezonde scholen? Houdt de gemeente financieel het hoofd wel boven water? Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden dat bij zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning voor ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?

Wij, van D66, geloven dat het kan.

Op nationaal niveau en in Leidschendam-Voorburg heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.

D66 is een partij die vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen en we houden oog voor mensen die het alleen niet redden. D66 staat voor een harmonieuze en duurzame samenleving, waarin we onze grondrechten en gedeelde waarden koesteren. D66 beloont prestaties en deelt de welvaart. Op landelijk en op lokaal niveau. En D66 handelt altijd vanuit een internationaal perspectief.

Wij zijn trots op wat we in Leidschendam-Voorburg hebben bereikt de afgelopen vier jaar. Variërend van de onderwijsvisie van de gemeenteraad tot extra stageplekken in samenwerking met scholen en werkgevers. En van de huisvestingsplannen voor onze scholen tot de ombouw van lege kantoren in woningen in het middensegment, waar juist zo veel behoefte aan is in onze gemeente.

Trots is D66 ook op de reputatie die de partij inmiddels heeft opgebouwd binnen Leidschendam-Voorburg als partij die let op de financiën van de gemeente. Als de partij die anderen bij de les houdt zodra wensdenken het dreigt te winnen van het financieel boerenverstand. Want met belastinggeld van inwoners en bedrijven ga je zorgvuldig om.

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om weer een stempel te drukken op het beleid van de gemeente. Net zoals D66 dat de afgelopen vier jaar heeft gedaan in de gemeente, en dat ook doet op landelijk niveau. In deze verkiezingskrant vindt u plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.

D66 wil en kan het verschil maken in Leidschendam-Voorburg. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en ervoor zorgen dat Leidschendam-Voorburg een nog plezieriger plek wordt om te wonen, te werken en te recreëren.

Daarop heeft u invloed. Daarom vragen wij u op 21 maart naar de stembus te gaan. Op het spel staat de toekomst van Leidschendam-Voorburg. Want onze gemeente is een heerlijke gemeente, maar dat is niet vanzelfsprekend, dat vergt onderhoud en soms ook scherpe keuzes van politici.

Een ding is zeker: samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. Elke stem telt.

Wij hopen op 21 maart op uw stem.