Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 februari 2018

“Gewoon doen wat je belooft. Dat is D66”

Je hebt het al druk genoeg. Dus tijd om verkiezingsprogramma’s van partijen in de gemeenteraad van kaft tot kaft te lezen heb je niet. Laat staan programma’s van vier jaar geleden. Voor de D66-fractie Leidschendam-Voorburg is het programma ‘Ruimte bieden, kansen geven’ altijd een belangrijke leidraad geweest. “We doen gewoon wat we beloven. Daar mogen kiezers op rekenen. Dat is echt D66,” meent fractievoorzitter Stefan van de Griendt. Klopt dat? Hoog tijd voor een fact check.

Het D66-programma uit 2014 gaf een heldere visie op de toekomst van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Democraten schreeuwen het eestal niet van de daken, maar ze blijken inderdaad te doen wat ze beloven. Maar liefst 85 procent van de 121 D66-verkiezingsbeloftes is in praktijk gebracht, ingebed in beleid of aantoonbaar vooruitgegaan in de goede richting.

Zo worden leegstaande kantoorgebouwen nu omgebouwd tot duurzame woningen. “We hadden te veel oude kantoren, te weinig woningen voor de middenklasse en we willen de gemeente groen
houden. Dat vraagt om een woonbestemming voor oude kantoorpanden,” aldus fractielid Harry Blanke.

Er wordt weer flink geïnvesteerd in moderne scholen met goede sportvoorzieningen. Peter van Dolen, fractielid en wederom kandidaat-raadslid: “Uitstekende scholen en genoeg beweging voor onze kinderen blijven speerpunten voor D66. Het zijn de beste investeringen in een gezonde toekomst.”

Vijftien procent van de voornemens is nog niet bereikt, maar dat blijkt niet zo zeer aan de democraten te liggen. Je hebt nu eenmaal een meerderheid nodig om je plannen uit te kunnen voeren. In de gemeenteraad was geen meerderheid te vinden om vervuilers eerlijker te laten betalen. “De gemeente beloont daardoor inwoners die hun afval netjes scheiden nog niet met een lagere rekening. Daar blijven we dus aan werken”, zegt Tomas de Jager, die op 21 maart ook weer meedingt naar een zetel in de gemeenteraad.

D66 wilde ook de lokale belastingen verlagen door te besparen op de ambtelijke kosten van de gemeente. Andere partijen stemden niet mee met D66. “Toen was meteen duidelijk dat er maar één partij is die mooie beloften ook echt in daden wil omzetten,” zo blikt Arnoud Breedijk, de financieel specialist van de fractie, terug op de afgelopen raadsperiode.

De fractie van D66 ging ook verder dan het programma beloofde. De gemeente heeft nu bijvoorbeeld een kinderombudsman, de gemeente spaart gezonde bomen bij werkzaamheden en D66 bereikte een plafond voor de gemeenteschuld, zodat de gemeente financieel gezond blijft.

Veel standpunten in het programma uit 2014 zijn nog steeds actueel. Inmiddels staat duurzaam en levensloopbestendig bouwen bovenaan de agenda van alle partijen. Ook nieuwkomers snel aan werk helpen, en betere bescherming van persoonsgegevens kunnen rekenen op brede steun. Dat is geen toeval denkt fractielid Commerijn Plomp: “Wij kijken gewoon net iets verder vooruit dan andere partijen.”