Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 april 2013

FOX AOB en stichting kleurwerk onmisbaar voor onze gemeente

Fox AOB

FOX AOB en Stichting Kleurwerk hebben een belangrijke meerwaarde voor de gemeente Leidschendam-Voorburg en maatschappelijke welzijn- en hulpverleningsorganisaties. Samen vormen zij, door de geboden taalcursussen, de basis voor een goede integratie. Bovendien helpen zij problemen te voorkomen. D66 vraagt het college om in een tijd van bezuinigingen voorzichtig om te gaan met deze instellingen.

De locatie van FOX AOB en Stichting Kleurwerk aan de Fransstraat in Voorburg is voor veel allochtone vrouwen een veilige, vertrouwde en beschermde thuishaven. Het is een voorportaal van waaruit allochtone vrouwen zich kunnen ontwikkelen en van waaruit de problematiek van vrouwen en gezinnen preventief wordt aangepakt. Het taaltrainingsproject van FOX AOB en de daaraan gekoppelde spreekuren, is de kern van alle activiteiten die een bijdrage leveren aan de integratie, participatie en sociale redzaamheid van de allochtone vrouwen.

In het verlengde hiervan wordt deze vrouwen en gezinnen vanuit Stichting Kleurwerk, gesubsidieerde projecten, begeleiding en preventieve hulpverlening op maat aangeboden. Hierdoor worden problemen op het gebied van opvoeding, criminaliteit, huiselijk geweld, schuldhulpverlening in veel gevallen voorkomen. Daarnaast leren zij vrouwen omgaan met de problemen zoals huiselijk geweld, waardoor het leven voor de vrouw draaglijk wordt gemaakt en zij zich staande kunnen houden in deze maatschappij.

Kenmerkend voor de aanpak is het voortijdig inschakelen van professionele hulpverlening. Deze signaalfunctie is een grote meerwaarde voor andere hulpverlenende instanties, waar FOX AOB en Stichting Kleurwerk nauw mee samenwerkt. Denk hierbij aan instanties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het consultatiebureau en divers scholen.

FOX AOB/Stichting Kleurwerk heeft een netwerk van ca. 120 vrouwen. Hierdoor worden er ook 120 gezinnen bereikt. Een aantal dat nog wekelijks groeit. In 2012 zijn er ca. 1500 hulpvragen verwerkt en hiervan zijn ca. 1100 hulpvragen opgelost. De cijfers liegen er dus niet om: FOX AOB en Stichting Kleurwerk leveren een grote bijdrage aan onze gemeente.

De subsidie voor alle activiteiten, maar met name de taaltraining en spreekuren, zal waarschijnlijk per 1 juli worden beëindigd, wat verstrekkende gevolgen heeft. De vrouwen hebben dan geen veilige plek meer waar ze zich kunnen ontwikkelen en met problemen terecht kunnen. Bovendien raakt de doelgroep uit beeld en is voor de gemeente en veel organisaties en instanties niet meer bereikbaar. Dit heeft onherroepelijk consequenties voor onze gemeente. Denk hierbij aan een toename van de criminaliteit, schooluitval en vraag naar schuldhulpverlening. Bovendien zullen meer vrouwen langer en/of blijvend afhankelijk zijn van een uitkering.

Het college staat volgens D66 voor handhaving, wanneer het mis gaat. Echter: het voorkómen van bovengenoemde problemen is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. D66 vraagt zich af waar deze vrouwen in de toekomst terecht kunnen. Wie gaat hen in de toekomst helpen en begeleiden? Wegen de mogelijke financiële consequenties van afschaffing op tegen het gevraagde subsidiebedrag? D66 zal deze – en meer – vragen voorleggen aan de wethouder.