Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 maart 2013

“Het effect van ondergrondse afvalcontainers”

De gemeente gaat over op ondergrondse afvalcontainers. Dat heeft vele voordelen, maar D66 constateert ook nadelen. In enkele wijken is het zwerfvuil toegenomen, maar kunnen bewoners niet het goede voorbeeld geven door dit afval weg te gooien.

Hoewel de nieuwe containers, die al in meerdere wijken zijn geplaatst, over het algemeen goed werken, gaat het in sommige wijken helaas nog niet goed. Met enige regelmaat wordt afval niet in de containers geplaatst, maar ernaast. Dit vaak tot ongenoegen van bewoners en ondernemers. Zeker ook omdat zij het vuil niet altijd kunnen opruimen, wanneer het rondslingert: hiervoor is een pasje nodig, dat niet altijd voorhanden is.

Philippine Hohage is zelf diverse malen gaan kijken in de wijken waar dit misgaat. Ze heeft gesproken met bewoners en ondernemers die hier overlast van ondervinden. “Ik wil benadrukken dat de vuilnismannen hun werk prima doen, maar het probleem is helder: op diverse momenten staat het vuil rond de containers”, aldus Philippine Hohage.

Voor D66 was dit aanleiding om wederom de wethouder enkele vragen te stellen aan wethouder Van Ostaijen.

Op de vraag of het college in overweging wil nemen om de containers zonder slot te laten gebruiken, zodat bewoners rondslingerend afval kunnen opruimen, geeft de wethouder te kennen dat dit “afvaltoerisme” in de hand werkt, het automatisch melden van bijna volle containers wordt bemoeilijk en dat dit niet veilig zou zijn, omdat kinderen in de containers kunnen vallen. Dit laatste lijkt ons wat vergezocht: er zijn in heel Nederland drie gevallen bekend, zonder noemenswaardige gevolgen. De kans hierop is verwaarloosbaar klein. Ook afvaltoerisme lijkt D66 weinig realistisch als er genoeg containers zijn.

Op de vraag hoe de wethouder gaat handhaven, wanneer afval verkeerd wordt geplaatst, antwoordt hij dat handhaving continu gebeurt. Wanneer nodig worden er boetes uitgedeeld, van 90 euro per overtreding.

Het vaker legen van containers is niet nodig, volgens de wethouder: een bijna volle container wordt automatisch elektronisch gemeld en dan binnen 24 uur geleegd.

Het lijkt er volgens de wethouder op dat mensen even de tijd moeten krijgen om aan deze nieuwe containers te wennen. “In andere wijken gaat het goed, ook in andere gemeenten, dus dat moet hier ook lukken,” aldus Van Ostaijen.

D66 is het op dit laatste punt eens met de wethouder, maar blijft het zeer jammer vinden dat er sloten op de containers zitten. We kennen allemaal de nieuwe campagne “Het effect van schoon”. D66 staat voor verantwoordelijkheid nemen. Dan is het erg jammer dat je, wanneer je het goede voorbeeld wilt geven, de container niet openkrijgt om zwerfafval weg te gooien!