Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 maart 2013

Herstel funderingen Koningin Wilhelminalaan en Van Wassenaerstraat

Van Wassenaerstraat

De fundering van ruim 30 woningen aan de Koningin Wilhelminalaan en de Wassenaarstraat in Voorburg vertoont gebreken en dat veroorzaakt schade aan de huizen. De woningen zijn rond 1920 gebouwd. Aangezien het om koopwoningen gaat, zijn de eigenaren verantwoordelijk voor een goede bouwkundige staat van de woning conform het Bouwbesluit. Bij afwijkingen is de gemeente het aangewezen orgaan om te handhaven.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de schade is veroorzaakt door een bacterie die de houten funderingspalen heeft aangetast. Mogelijk zijn bij het plaatsen van de fundering fouten gemaakt. Een eerste schatting kwam uit op rond de € 50.000 kosten per woning. Dit is voor een groot deel van de bewoners een aanzienlijk bedrag in relatie tot de waarde van de woning. Niet alle eigenaren kunnen dit bedrag op tafel leggen.

D66 vindt dit een bijzondere situatie. Aan de ene kant zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor onderhoud van hun woning, aan de andere kant is dit wel erg dure pech. Daarom heeft D66 voorgesteld dat de gemeente aan de bewoners laag renderende leningen verstrekt die over een bepaalde periode moeten worden terugbetaald. De bewoners betalen het herstel dus zelf, het is geen subsidie. De gemeente helpt door de leningen met het uitsmeren van de kosten over een aantal jaren.

Het gemeentebestuur heeft de eigenaren gevraagd het herstel op te pakken, en gezamenlijk een plan op te stellen. Dat plan is inmiddels gemaakt, en nu worden gesprekken gevoerd met mogelijk aannemers/opdrachtnemers/uitvoerders. Op zo kort mogelijke termijn zal een aannemer worden gekozen. Dan kan na de zomer het werk beginnen, de bewoners kunnen blijven wonen (en hoeven niet tijdelijk te verhuizen), in het voorjaar van 2014 moet het klaar zijn.