Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 januari 2013

Eerst de feiten op tafel over vermeende staatssteun

Dam Centrum

De Europese Commissie (EC) heeft op 23 januari j.l. een persbericht uit laten gaan inzake vermeende ongeoorloofde staatssteun bij de herontwikkeling van het Damcentrum-gebied. D66 heeft hiervan kennis genomen en wil nu alle feiten op tafel, alvorens hier inhoudelijk op in te gaan.

De vermeende staatssteun zou gaan om een verlaging van de overeengekomen verkoopprijs van de bouwgrond en kwijtschelding van overeengekomen bijdragen bij herontwikkeling van het Damcentrum-gebied, aldus de EC.

De D66 fractie heeft kennis genomen van het persbericht van de Europese Commissie inzake de uitspraak betreffende de mogelijk ongeoorloofde staatssteun inzake het Damcentrum project.

“De daadwerkelijke uitspraak hebben wij nog niet in ons bezit. Wij doen geen uitspraken op basis van een persbericht maar willen eerst kennis nemen van de feiten in de uitspraak,” aldus de fractie van D66. Kortom: het is in de ogen van D66 dus uiterst belangrijk om de feiten te kennen alvorens te reageren.